Rodzaje stóp procentowych

Najważniejsze rodzaje stóp procentowych wykorzystywanych przez NBP to: stopa referencyjna – wyznaczająca minimalne oprocentowanie bonów pieniężnych; stopa lombardowa – określająca oprocentowanie zadłużenia banków komercyjnych w NBP oraz s. depozytowa – informująca o poziomie oprocentowania lokowanych w banku centralnym depozytów.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii