Bony pieniężne

NBP wykorzystuje stopy procentowe do kontrolowania ilości pieniądza w obiegu gospodarczym, zaś celem tego działania jest stabilizowanie wartości złotówki. Jeśli ilość pieniędzy na rynku zwiększa się za szybko w stosunku do produkcji, popyt rośnie szybciej niż podaż. Równowagę na rynku zachowuje wzrost cen, czyli spadek mocy nabywczej krajowej waluty.

Bank centralny stara się zapobiegać różnym niepożądanym zmianom podaży pieniędzy w gospodarce, przeprowadzając transakcje (tzw. operacje otwartego rynku) z bankami komercyjnymi. Jeżeli jest nadpodaż pieniędzy w obiegu, sprzedaje im papiery wartościowe, tzw. bony pieniężne; w sytuacji niedoboru środków płatniczych na rynku odkupuje od nich bony.