Pożyczki

Jako główne korzyści pożyczek lombardowych można wymienić:

  • dowolny cel;
  • szybka decyzja
  • mało formalności
  • elastyczne formy zabezpieczenia;
  • wygodne spłacanie - bardzo często będzie ona jednorazowa oraz następuje w terminie określonym w umowie w stylu wpłaty gotówkowej do kasy instytucji banku lub bezgotówkowo, jako przelew na rachunek pożyczki.

Niezbędne do udzielenia p. lombardowej papiery to najczęściej: wniosek o udzielenie pożyczki (w większości banków mamy możność go składać a przy tym przez internet), dowód osobisty i/lub inny dokument tożsamości, papiery związane z zabezpieczeniem.

Czasami wymagane jest oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki poprzez pożyczkobiorcę (dotyczy to osób posiadających wspólność majątkową).

Pożyczkę lombardową mamy możliwość pozyskać, posiadając obywatelstwo polskie, pełną łatwość do działania prawnych, stałe zameldowanie na terytorium Polski, oraz dodatkowo przedstawiając konieczne poprzez bank papiery. Pożyczki lombardowe udzielane są w złotówkach.

Minimalna kwota pożyczki na zazwyczaj nie jest mniejsza aniżeliby 1000 PLN, podczas gdy ograniczeniem maksymalnej wartości jest wartość przyjętego ubezpieczenia (pożyczka nie może przekraczać wartości jej zabezpieczenia). Kiedy chodzi o okres kredytowania, to w wielu ofert jest on nie krótszy aniżeliby 7 dni oraz nie dłuższy aniżeliby VI miesięcy (wcześniejsza spłata możliwa jest w każdym momencie).

Powinniśmi pamiętać o tym, że p. lombardowe udzielane są częściej na okres obejmujący pełne tygodnie, tymczasem oprocentowanie ustalane jest według stałej stopy procentowej. Odsetki zazwyczaj są naliczane oraz płatne z góry (jako potrącenie z kwoty udzielonej pożyczki czy też w formie wpłaty gotówkowej do kasy) w dniu uruchomienia pożyczki.

Specyfiką pożyczek lombardowych mamy ich - można by rzec - niepowtarzalność.

Uwarunkowania w rzeczywistości każdej takiej pożyczki negocjuje się osobiście z klientem. Wynika to z różnorodności realnych zabezpieczeń a tyczy się także kwoty pożyczki, jaki oraz wysokości oprocentowania czy prowizji.