Patenty, wynalazki jak i gdzie ubiegać się o patent

Jakie kryteria powinien spełnić wynalazek, by jego autor mógł się starać o patent na niego? Przede wszystkim musi być nowy, musi nadawać się do przemysłowego zastosowania, musi być naprawdę na wysokim poziomie wynalazczym oraz musi zostać bardzo dobrze opisany w formularzu zgłoszeniowym. Poziom wynalazczości często bardzo ciężko jest określić. I tutaj w swą rolę wchodzą rzecznicy patentowi. Konieczne jest bowiem określenie nie tylko przydatności owego wynalazku, ale i to, czy przedmiot jest użyteczny i czy zaspokoi potrzeby społeczeństwa, a i również to w jaki sposób przewyższa on technicznie podobne mu, dostępne na rynku przedmioty. Wynalazki dzieli się na przedmioty i metody. Nie wszystko jednak może być wynalazkiem: nie mogą nim być odkrycia matematyczne oraz przedmioty czy też metody sprzeczne z powszechnie obowiązującymi normami kulturowymi i obyczajowymi.

A czym jest sam patent? Jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych lub zawodowych. Patenty przyznawane są na maksimum 20 lat, prawa do niego można odsprzedać lub też przepisać na kogoś innego. Bardzo ważna kwestią jest zachowanie tajemnicy przed zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego. Jest to niezbędny wymóg do otrzymania patentu. Jedyną dopuszczalną możliwością rozpowszechnienia jest krąg osób związanych z samym wynalezieniem przedmiotu lub metody. Patent może uzyskać tylko i wyłącznie twórca, jeśli jednak wynalazek powstał w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy. Chyba, że strony ustaliły inaczej. Własność intelektualna, która również podlega ochronie to znaki towarowe. Je również można rejestrować w Urzędzie Patentowym. Są one ważne, bo stanowią identyfikację danej marki.